אמ;לק בעלי דירות- אתם חושבים שאתם משכירים אותם בפטור או במס מופחת? תחשבו שוב- בלי שתדעו אתם הולכים לשלם הרבה יותר מסים ממה שנראה לכם.