יום הולדת למדד מעלה- שווה?

בתאריך 13/2/2009 חגג מדד המניות "מעלה" 4 שנים להשקתו בבורסה ביום 13/2/2005. מדד מעלה מוגדר (בתמצית) כמייצג את 20 החברות הבורסאיות הראשונות בדירוג מעלה (ארגון גג מקצועי, המוביל בישראל, של עסקים המחוללים שינוי בתחום אחריות תאגידית), העומדות בתנאי הסף של מדד ת"א 100.

התחום של השקעות אתיות הנו תחום המתפתח במהירות בעולם כולו. משקיעים מפעילים כיום שיקולים ערכיים (למשל- המנעות מהשקעה בתעשיית הטבק) בעת בחירת השקעותיהם. נכון להיום, מעלה הינו הגוף היחידי הנותן "ציונים" לחברות ציבוריות ומדד מעלה אמור לייצג את החברות היותר טובות (או אולי הפחות רעות) מבחינת אחריות חברתית, איכות הסביבה וכד'.

צפוי כי משקיע המגביל את עצמו להשקעות אתיות ייהנה מתשואה נמוכה יחסית לתשואה האלנטרנטיבית (מאחר ודרגות החופש ואפשרויות הבחירה שלו נמוכות יותר). בעבודה זו ניסינו לכמת הפסד זה.

ביצענו השוואה בין מדד מעלה למדד תל אביב 100 על פני ארבעת השנים מאז השקתו של מדד מעלה. להלן תמצית התוצאות:

  1. בארבעת השנים (במצטבר) ירד מדד תל אביב 100 בכ- 5.62%. באותה התקופה, ירד מדד מעלה בכ- 11.68%.

  2. המשקיעים במדד מעלה הפסידו ביחס למסלול האלטרנטיבי (ת"א 100) כ- 6.86%. בחישוב שנתי, הפיגור הממוצע לשנה הוא כ- 1.67%.

  3. במרבית הזמן, קיים מתאם יפה למדי בין שני המדדים. במיוחד בזמן העליות בבורסה. ההפרשים בין שני המדדים בתקופה זו היו זניחים.

  4. בזמן המפולת הנוכחית, נוצר הפרש גדול בנקודה מסויימת (בסביבות יוני 208) שאז מדד מעלה הקדים את הירידות של מדד ת"א 100.בנקודת השיא, ירד מדד מעלה בכ- 18.53% יותר מאשר המדד הכללי, אולם פער זה נסגר תוך פרק זמן קצר.

האם התוצאות להלן אינדיקטיביות? 4 שנים כאשר כמחצית התקופה היא תקופת משבר כלכלי חמור עלולות להיות תקופה קצרה מדי כדי להסיק מסקנות מחייבות. לפיכך, בעוד שנה- שנתיים נחזור ונרחיב את המחקר.

האם פיגור/ הפסד יחסי של 1.67% לשנה הוא הפסד גבוה או נמוך? על זאת חייב כל משקיע לענות לעצמו- עד כמה הוא מוכן לשלם בתמורה להשקעות יותר אתיות. מצד אחד, כולנו בעד אחריות חברתית וסביבתית. מצד שני, מה תג המחיר שאנו מוכנים לשים על רצון זה?

הערת המחבר: מאמר זה מתבסס על עבודת הדוקטורט שהוגשה ל-Unessn University

 

Page | by Dr. Radut