במניות, הגודל כן קובע

אין, לדעתנו, חולק על כך שהשקעה במניות לטווח הארוך מהווה אפיק השקעה בעל פוטנציאל גדול לרווחיות. כך, למשל, בתקופה מאז 1/1/2000 ועד עתה התשואה הממוצעת השנתית על מדד ת"א 100 עומדת על 8.59%. יש לציין שבתקופה זו עבר שוק המניות שני משברים קשים (פקיעת בועת הטכנולוגיה והסאב- פריים) ועדיין המדובר בתשואה מרשימה בהחלט.

האם ניתן לחלק את שוק המניות למגזרים בהם ההשקעה עדיפה על פני אחרים?

על פי התיאוריה הפיננסית המקובלת, ההשקעה במניות של חברות קטנות יחסית אמורה להניב תשואה גבוהה יותר מהשקעה במניות של חברות גדולות. ההגיון מאחורי תיאוריה זו הוא כי חברות קטנות מייצגות סיכון גבוה יותר ולכן נדרשת תשואה גבוהה יותר למשקיעים.

מצד שני, קיימים ממצאים מסויימים המראים כי באופן מפתיע דוקא החברות הגדולות יותר מציגות תשואה עדיפה למשקיעים. קיימת מחלוקת על משמעות הנתונים וכמו כן, עיקר הממצאים הם מארה"ב ולא ברור מה המצב בישראל.

במסגרת המחקר שעיקרי תוצאותיו מדווחות כאן, ניסינו לבדוק אלו משני המדדים: ת"א 25 ות"א 75 (המרכיבים את תל אביב 100) מייצג תשואה מועדפת למשקיע לאורך זמן. הסיבה להתמקד בשני מדדים אלו היא כדי לנטרל השפעה של חברות קטנות יותר שבהן גם היקפי המסחר עלולים להיות נמוכים.

בתקופה המדוברת (11 שנים) הניב מדד ת"א 25 תשואה של 179.05% למשקיע (9.78% לשנה בממוצע). באותה התקופה הניב מדד ת"א 75 (המייצג את החברות הקטנות יותר) תשואה של 77.91% או  5.38% לשנה בממוצע.

בבדיקה מדוקדקת יותר, נראה כאילו הסיבה המרכזית להפרש היא תקופות המשבר שבהן המניות הקטנות יורדות באופן חד יותר מאשר המניות הגדולות. כך, למשל, אם אנו בודקים את התשואה מאז 1/1/2009 ועד היום אנו רואים שבעוד שמדד ת"א 25 עלה בכ- 99.35%, הרי שמדד ת"א 75 עלה בכ- 186.24%.

אולם, השאלה המעניינת היא מנקודת ראותו של המשקיע בנקודת ההחלטה: כאשר אנו בוחרים להשקיע במניות, לעולם איננו יודעים כיצד השוק צפוי לנהוג ובדרך כלל, גם אופק התכנון שלנו לא קבוע. לכן, השאלה החשובה היא מה הסיכוי שהשקעה באפיק א' עדיפה על השקעה באפיק ב'?

כדי להשוות זאת, השווינו את התשואות בין מדד ת"א 25 למדד ת"א 75 מכל נקודת זמן לכל נקודת זמן בתקופה המדוברת (11 השנים מאז 1/1/2000). משיקולי נוחות נלקחו נקודת אמצע חודש ותחילת חודש במשך התקופה סה"כ 579 “תחנות כניסה או יציאה" שיוצרות 167,331 מסלולי השקעה פוטנציאלים (מכל נקודת זמן לכל נקודת זמן).

בבדיקה מתברר כי ב- 113,845 מקרים המייצגים כ- 68% מהמקרים השיגה השקעה במדד ת"א 25 תשואה גבוהה יותר מאשר השקעה במדד ת"א 75 רק בפחות משליש מהמקרים היתה עדיפות להשקעה במדד ת"א 75.

מה המסקנות או היישומים של ממצאים אלו, על כל משקיע לעשות את השיקולים שלו ולזכור שסטטייקה, למרות שהיא כלי חזק מאוד היא עדיין רק כלי לשירותם של מקבלי ההחלטות.

הערת המחבר: מאמר זה מתבסס על עבודת דוקטורט שהוגשה ל- Useen University

Page | by Dr. Radut