רו"ה מול התזרים- 2008

בחודש דצמבר 2008 פרסמנו מאמר שכותרתו "ביד, כסף ביד" ובמרכזו הטיעון כי בעידן השווי ההוגן, יש להקדיש יותר תשומת לב לדו"ח על תזרימי המזומנים שחשיבותו הופכת לרבה יותר (אפילו על חשבון משקלו של דו"ח רווח והפסד).

לאחר פרסום הדו"חות הכספיים לשנת 2008, ביצענו השוואה בין התוצאות בדו"ח רווח והפסד לבין סעיף "מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת" בדו"ח על תזרימי המזומנים. להלן תמצית התוצאות לגבי החברות המרכיבות את מדד תל אביב 25 (מדד מרכזי בבורסה של תל אביב).

בשנת 2008, 6 חברות דיווחו על הפסדים שנתיים. שאר 19 החברות דווחו על רווחים. עם זאת, רק 2 חברות (מתוך 25) דווחו על תזרים שלילי מפעולות ויתרת החברות (המייצגות קרוב ל- 98% משווי השוק המצרפי של מדד תל אביב 25) דווחו על תזרים מזומנים חיובי.

התוצאה המעניינת ביותר (לדעתנו) היא העובדה כי אצל 21 חברות, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הציג תוצאות טובות יותר (פחות רעות) מאשר הרווח הנקי. רק אצל 4 חברות מתוך 25 החברות המדווחות כאן (המרכזית מהן- כי"ל ששם ההפרש כמעט לא מהותי) התזרים מפעולות גרוע יותר מהרווח הנקי.

מה הסיבה לתופעה מובהקת זו? כנראה שחלק מרכזי בה הוא המחיקות, ההפחתות וההפרשות הגדולות שביצעו חברות בהתאם לתקנים החשבונאים, בלי שהדבר יהיה כרוך בפעולה כלכלית/ כספית כלשהי.

אין טעם לחזור על הטיעונים שנדושו כבר באשר לשאלה מה יותר נכון וכיצד ראוי להציג את המספרים. כמו כן, דיון בשאלה זו כבר הוכרע ולא נראה שגופי התקינה מתעתדים לשנות את העקרונות שבתשתית המדיניות החשבונאית בקרוב. עם זאת, חשוב לנו להדליק מנורת אזהרה:

כאשר המגמה בשוק תתהפך, והערכות השווי יצדיקו העלאה בשווי הנכסים, תהיה תופעה של דו"חות רווח והפסד מאוד חיוביים. בתקופה זו, חשוב שקוראי הדו"חות הכספיים לא ייתפסו לאופוריה ויזכרו שהמדובר שוב ברווחיות שאינה מתבטאת בתזרימי מזומנים ושיש לשקללה בהתאם.

הערת המחבר: מאמר זה מתבסס על עבודת הדוקטורט שהוגשה ל-Unessn University

Page | by Dr. Radut